ცხელი ხაზი: +995 366 29 12 61

მეილი: მერია

მეილი: საკრებულო

ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
აბასთუმნის ობსერვატორია
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ჭულევის მონასტერი
Previous
Next

მერიის სამსახურები

მერიის სამსახურები

#

სამსახური

სახელი, გვარი

საკონტაქტო ინფორმაცია (მობ.ტელეფონი)

ადმინისტრაციული სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ხელმძღვანელი, სამსახურის უფროსი

ნონა    ჭიჭინაძე

551 55 23 70

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

ნინო    თათოშვილი

591 91 57 31

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

მარი   ჯელია

592 21 12 38

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების საკითხებში

გვანცა  ჩირგაძე

574 25  16 25

5

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სოციალური უზრუნველყოფის საკითხებში

ლეილა ჩაგუნავა

599 60 39 64

6

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში

თინათინ  გელაძე

595 41 43  73

7

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში საკითხებში

ლელა მაჭარაშვილი

595 58 88 72

8

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საორგანიზაციო და საზოგადოებსთან ურთიერთობის საკითხებში

ლელა სარიშვილი

595881966

9

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შრომის უსაფრთხოების  საკითხებში

ვაკანტური

 

10

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბავშვის და ოჯახის სოციალური მუშაკის საკითხებში

ჯილდა სირბილაძე

571 24 42 74

საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

ხათუნა ჩაგუნავა

595 09 11 47

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების საკითხებში

სოფო გიქოშვილი

599 06 04  64

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ხაზინასთან ურთიერთობის საკითხებში საკითხებში

იზა ბალახაშვილი 

598 11 21 29

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში

ვაკანტური

 

5

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  საკითხებში

მზეონა რეხვიაშვილი

595 41 43 09

ეკონომიკური განვითარებისა და ქონების მართვის სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

ვაჟა გუტაშვილი

574 00 88 57

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ეკონომიკისა და სტატისტიკის საკითხებში

ვაკანტური

 

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მუნიციპალური ქონების მართვის  საკითხებში

გურამი ბოჩიკაშვილი

591 91 88 82

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მიწის მართვისა და ადგილობრივი გადასახადების ადმინისტრირების საკითხებში

როინი ძაძამია

577 60 23 17

5

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი აგრარულ საკითხებში

ნონა რეხვიაშვილი

599 41 75 07

6

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების ადმინისტრირების  საკითხებში

ლარისა ბოჩიკაშვილი

591 41 21 33

შესყიდვების სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

ლევან მუმლაძე

577 38 04 61

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში

თეა ბოჩიკაშვილი

591 11 12 49

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სახელმწიფო შესყიდვების   საკითხებში

სპარტაკ მაჭარაშვილი

591 64 82 25

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მატერიალურ – ტექნიკური უზრუნველყოფის   საკითხებში

ვახტანგ პარუნაშვილი

599 40 67 96

ინფრასტრუქტურის სივრცითი მოწყობის ,  არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

გოდერძი სხირტლაძე

591 91 88 84

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის    საკითხებში

ანტონ გელაძე

599 78 81 11

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების    საკითხებში

ჯემალი ჩხიტუნიძე

595 78 81 11

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობის პროექტირების    საკითხებში

თეიმურაზ მსხვილიძე

558 68 24 78

5

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი მშენებლობისა და სივრციტი მოწყობის    საკითხებში

ბაჩუკი გელაშვილი

598 41 20 22

6

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქმშენინსპექციის საკითხებში

ვაკანტური

 

7

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წერილებთან მუშაობისა და ბრძანებების მომზადების     საკითხებში

ლეილა ობოლაშვილი

591 91 17 76

8

პირველი  კატეგორიის უმცროსი  სპეციალისტი  არქმშენინსპექციის    საკითხებში

იონა ძაძამია

597 72 71 81

9

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის    საკითხებში

აკაკი მაჭარაშვილი

595 99 47 67

ზედამხედველობის სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

ლევან დემეტრაძე

577 77 97 89

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის     საკითხებში

დავით ხუციშვილი

591 41 24 44

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში

ბადრი თათოშვილი

591 91 88 85

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ზედამხედველობის    საკითხებში

მაკა მაჭარაშვილი

595 41 43 72

5

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არქიტექტურისა კეთილმოწყობის     საკითხებში

ბექა გვარამაძე

571 22 65 58

კულტურის,განათლების, სპორტის , ძეგლთა დაცვის, ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განვითარების სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

ზურაბ ბეთხოშვილი

591 81 40 60

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი განათლებისა და ახლგაზრდულ საქმეთა      საკითხებში

ვაკანტური

 

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის     საკითხებში

ნათელა ბარბლიშვილი

577 59 35 60

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის  საკითხებში

იმედა სირბილაძე

551 45 85 50

5

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ტურიზმის  საკითხებში

თამუნა ვარდიძე

599 03 64 84

იურიდიული სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

თამარ მაჭარაშვილი

558 79 59 68

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში

გიორგი ჩიხრაძე

598 44 54 87

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  იურიდიულ  საკითხებში

გიორგი ბერიძე

511148306

შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

თამაზ ხარატიშვილი

577 71 57 12

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში

გოდერძი მინაძე

599 95 41 15

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი შიდა კონტროლისა და აუდიტის,კერძო სამართლის  იურიდიული პირების კონტროლისა და აუდიტის  საკითხებში

აზა  აზირაშვილი

577 61 33 60

სამხედრო აღრიცხვის გაწევისა და მობილიზაციის სამსახური

1

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამსახურის უფროსი

მამუკა  ბუიღლიშვილი

557 57 67 11

2

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

ბიჭიკო კავთელაძე

555 04 07 48

3

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  სამხედრო აღრიცხვისა გაწვევისა და მობილიზაციის საკითხებში

თამაზი ჩირგაძე

591 34 36 83

4

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

ლარისა აკოფიანი

593 94 07 56

5

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის საკითხებში

იზოლდა მაჭარაშვილი

598 95 18 00

6

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი საქმისწარმოების  საკითხებში

მზია კაპანაძე

595 09 11 43