ცხელი ხაზი: +995 366 29 12 61

მეილი: მერია

მეილი: საკრებულო

ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
აბასთუმნის ობსერვატორია
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ჭულევის მონასტერი
Previous
Next

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის კულტურა
 
• ა. (ა). ი. პ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდა
 
• ა. (ა). ი. პ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა
 
• ა. (ა). ი. პ ადიგენის წყალმომარაგება
 
• ა. (ა). ი. პ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური
 
• ა. (ა). ი. პ ადიგენის ჯანდაცვა
 
• ა. (ა). ი. პ ადიგენის მუსიკალური
 
• ა. (ა). ი. პ ადიგენის სასპორტო სკოლა