ცხელი ხაზი: +995 366 29 12 61

მეილი: მერია

მეილი: საკრებულო

ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
აბასთუმნის ობსერვატორია
ადიგენის მუნიციპალიტეტი
ოქროს ციხე
Previous
Next

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირები

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის კულტურა

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის სკოლამდელი აღზრდა

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის მთავარი ბიბლიოთეკა

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის წყალმომარაგება

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის ჯანდაცვა

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის მუსიკალური

• ა. (ა). ი. პ ადიგენის სასპორტო სკოლა