მთავარი
GEO  |  ENG  |  RUS
/
/ აღწერა  
/ გეოგრაფიული მდებარეობა და რელიეფი  
data-cke-saved-src=/_Adigeni/image/Spec/arrowGrey.gif აიიპ  
/ სასარგებლო წიაღისეული  
/ ნიადაგი  
/ ფლორა და ფაუნა  
/ ჰიდროგრაფია  
/ რაიონის ისტორია  
/ ისტორიული მონაცემები  
/ ისტორიული და არქიტექტურულ–კულტურული ძეგლები  
/ არქეოლოგიური გათხრები  
/ ეკონომიკა  
/ წარმოება  

 

   
/

ენერგეტიკა

 

 
/ ტრანსპორტი  
/ სოფლის მეურნეობა  
/ მიწათმოქმედება  
/ მეცხოველეობა  
/ თევზჭერა  
/ მეფუტკრეობა  
/ სამომხმარებლო ბაზარი  
/ სავაჭრო ცენტრები  
/ ბაზრობები  
/ მაღაზიები  
/ ბანკები  
/ კულტურა და სპორტი  
/ თეატრი, მუზეუმი, კინო  
/ ხალხური შემოქმედება  
/ სახალხო ზეიმები  
/ სპორტი  
/ ჯანდაცვა და სოც. უზრუნველყოფა  
/ ჯანდაცვის ობიექტები  
/ სოც. უზრუნველყოფის პოლიტიკა  
/ განათლება და მეცნიერება  
/ საბავშვო ბაღები  
/ სკოლები და კოლეჯები  
/ უმაღლესი სასწავლებლები  
/ სამეცნიერო დაწესებულებები  

 

თეატრი, მუზეუმი კინო

კულტურულ სფეროში ჩატარებული რეფორმების და რეორგანიზაციის შედეგად მასში შემავალი დაწესებულებები ჩამოყალიბდნენ  არასამეწარმეო-არაკომერციულ-იურიდიულ პირებად:

ა) კულტურის ცენტრი.
ბ) მთავარი ბიბლიოთეკა.
გ) სპორტული სკოლა.
დ) მუსიკალური სკოლა (სახელოვნებო დაწესებულება).

აღნიშნული დაწესებულებები ფინანსდებიან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კულტურული დაწესებულებებიდან აღსანიშნავია ,,ადიგენის მუსიკალური სკოლა”, რომელშიც გაერთიანებულია დაბა ადიგენის, დაბა აბასთუმნის და სოფლების: უდესა და არალის ფილიალები. აღნიშნულ სკოლაში მუშაობს 20 პედაგოგი და მოსწავლეთა რაოდენობა 180 შეადგენს. 


დაბა ადიგენის კულტურის სახლი

 


მთავარი | კანონმდებლობა | ბიუჯეტი | არასამთავრობო სექტორი | კონტაქტი

© ყველა უფლება დაცულია